โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดําริ ครั้งที่ 11

โดย admin0

โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดําริ ครั้งที่ 11

ฝ่ายกิจกรรมนิสิต โดยชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    142545

 

        ระหว่างวันที่ 24 ถึง 29 เมษายน 2561 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ – ภูกระแต

   วัดเหล่าตุ้มพัฒนาราม (วนาราม)บ้านเหล่าใหญ่ ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหินจังหวัดเลย

รวมภาพกิจกกรม

144640
144641
20180427_๑๘๐๔๒๗_0001
20180427_๑๘๐๔๒๗_0002
20180427_๑๘๐๔๒๗_0003
20180427_๑๘๐๔๒๗_0004
20180427_๑๘๐๔๒๗_0005
20180427_๑๘๐๔๒๗_0006
20180427_๑๘๐๔๒๗_0007
20180427_๑๘๐๔๒๗_0008
20180427_๑๘๐๔๒๗_0009
20180427_๑๘๐๔๒๗_0010
20180427_๑๘๐๔๒๗_0011
20180427_๑๘๐๔๒๗_0012
144639

  กำกับดูแลนิสิตโดย  อาจารย์จักรพงษ์ ปุนนะรา

แท็ก

ปิดการแสดงความคิดเห็น |

0 ความคิดเห็น

A- A A+
Scroll To Top