โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าศึกษา

โดย admin0

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าศึกษา
เพื่อให้นิสิตเข้าใจระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อพึงปฏิบัติในการดำรงชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม

 โดยเชิญทีมวิทยากรจาก บริษัท การบินไทย จำกัด มาบรรยาย พร้อมติดเข็มของสาขาการจัดการธุรกิจด้านการบิน  

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น.

ณ ห้อง Auditorium2 อาคารC ชั้น636723631_1044423109040047_6172887977480421376_n

 

แท็ก

ปิดการแสดงความคิดเห็น |

0 ความคิดเห็น

A- A A+
Scroll To Top