โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์‏

โดย admin0

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556 ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตบัณฑิต ได้จัดโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์ ณ บริเวณใต้อาคาร A เพื่อให้คณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจทุกท่าน ได้รับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ รวมทั้งการแสดงผลงานของนิสิตปัจจุบันทุกภาควิชาของ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะทำให้นิสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์ไทย โดยในโครงการมีการจัดบอร์ดนิทรรศการ การแสดงผลงานของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

 

ข่าวสารจาก :  เกี่ยวกับฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์และบริการสังคม ม.รัตนบัณฑิต

แท็ก

|

Scroll To Top