โครงการแชร์ความสุข ณ บ้านนกขมิ้น

โดย admin0

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 ฝ่ายติดตามผลการศึกษาและวินัยนิสิตได้จัดโครงการแชร์ความสุข โดยจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับเด็กๆ บ้านนกขมิ้น เพื่อปลูกจิตสำนึกนิสิต ให้มีต่อผู้ด้อยโอกาสและส่งเสริมให้นิสิตมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ในสังคม และเป็นกำลังใจให้กับเด็กที่ถูกทอดทิ้ง นอกจากการเล่นเกมส์นันทนาการแล้ว ยังมอบของขวัญให้แก่เด็กๆ แล้วยังร่วมรับประทานอาหาร พร้อมมอบทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น อีกด้วย

แท็ก

|

Scroll To Top