โครงการ การจัดการแข่งขันกีฬาตามรายวิชาที่เปิดสอน ประจำปี 2556

โดย admin0

ภาควิชาการจัดการการกีฬา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จัดโครงการ “การจัดการแข่งขันกีฬาตามรายวิชาที่เปิดสอน ประจำปี 2556” เพื่อฝึกประสบการณ์ตรงให้กับนิสิตตามรายวิชาภาคปฏิบัติที่เปิดเรียน ประกอบด้วย กีฬาบาสเกตบอล กีฬาวอลเลย์บอล กีฬาว่ายน้ำ กีฬาฟุตซอล กีฬาแบดมินตัน แอโรบิกส์ ลีลาศ เป็นต้น โดยให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติด้านต่างๆ เช่น การเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา การวางแผนงาน การจัดกิจกรรมเสริมการจัดการแข่งขัน การตัดสินกีฬา การฝึกความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี การทำงานเป็นทีม การประสานงาน การสื่อสารกับบุคคลภายนอก ซึ่งจะเป็นพื้นฐานและแนวทางที่ดีในการประกอบอาชีพทางกีฬาให้กับนิสิต ต่อไป

 

ข่าวสารจาก :  เกี่ยวกับฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์และบริการสังคม ม.รัตนบัณฑิต

แท็ก

|

Scroll To Top