โครงการ “อนุรักษ์ ลูกทุ่งไทย”

โดย admin0

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จัดสัมมนาในโครงการ “อนุรักษ์ ลูกทุ่งไทย” เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ณ RBAC HALL โดยมีครูเจนภพ จบกระบวนวรรณ และครูจิตรกร บัวเนียม ครูเพลงผู้มีชื่อเสียงในวงการเพลงลูกทุ่งไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่ผู้ร่วมงาน พร้อมกันนี้ยังมีการสาธิต การถ่ายทอดบทเพลงลูกทุ่งในแต่ละยุคสมัย เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์เพลงลุกทุ่ง ที่สะท้อนวิถีชีวิต สภาพสังคม อุดมคติและวัฒนธรรมไทย มีท่วงทำนอง คำร้อง สำเนียง ลีลาการร้อง การบรรเลง ที่เป็นแบบแผน และมีลักษณะเฉพาะ

แท็ก

|

Scroll To Top