12 สิงหา มหาราชินี 2557

โดย admin0

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 รศ.สุนีย์  สินธุเดชะ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557  ณ บริเวณลานสวนปาล์ม มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิต เข้าร่วมถวายพระพรด้วย หลังจากนั้นตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิต เข้ากราบอวยพรท่านนายกสภามหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ สร้างความเป็นศิริมงคลแก่ตัวแทนทุกคนเป็นอย่างยิ่ง

แท็ก

|

Scroll To Top