ขอเชิญร่วมประกวดโครงการประกวดอนิเมชั่น ห้วข้อ “Don’t Drive Drunk”

ด้วยสถาบันวิชาสื่อสาธารณ (สวส.) ไทยพีบีเอส ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ กำหนดจัดโครงการประกวดอนิเมชั่น หัวข้อ “Don’t Drive Drunk” เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา ได้มีพื้นที่แสดงออกเกี่ยวกับการผลิตอนิเมชั่นส่งเสริมความรู้เรื่องปลอดภัยบนท้องถนนผ่านสื่อสาธารณะ ในรูปแบบประกวดแข่งขัน ดังนั้น นิสิตที่สนใจในการทำอนิเมชั่นแล้วสนใจ สามารถติดต่อได้ที่

ท่านอาจารย์หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ ที่ห้อง B505

ท่านอาจารย์หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่ห้อง B503