ติดต่อสำนักบริหารวิชาการ

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  เลขที่ 306 ซอยลาดพร้าว 107 ถนนลาดพร้าว บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

เบอร์โทร 0-2375-4480-7 ต่อ 107 หรือ 108

ติดต่อเรา  สำนักบริหารวิชาการ   อาคาร C   ชั้น 2  ห้อง C 205

IMG_1322

IMG_0163