ติดต่อฝ่ายบริหารวิชาการ

 

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  เลขที่ 306 ซอยลาดพร้าว 107 ถนนลาดพร้าว บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

เบอร์โทร 0-2375-4480-7 ต่อ 107 หรือ 108

ติดต่อเรา  ฝ่ายวิชาการ   อาคาร C   ชั้น 2  ห้อง C 205

 

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

IMG_0164 IMG_0207 IMG_1403 IMG_1322 IMG_0163 IMG_0161 IMG_0166 Photo8722 Photo8721