โครงการปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์  สินธุเดชะ นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบโอวาท ในการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิต  ปีการศึกษา 2561  สู่รั้ว น้ำเงิน – ทอง  ณ RBAC HAll  วันศุกร์ที่ 22 และ 29 มิถุนายน 2561 โดย ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร  รองอธิการบดี  ดร.สำคัญ โรจนถาวร รองอธิการบดี ดร.พิทักษ์ ศิทธิ์ประสิทธิ์ รองอธิการบดี อ.อิสยาภรณ์ พิทยาภรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์ร่วมให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น

36029242_1065160850300169_1953412282260127744_n36405925_1070551659761088_5158680327257849856_n36364119_1070550299761224_4805234128301588480_n36036530_1065162673633320_1445921914387169280_n36364331_1070550726427848_4337555229634461696_n36121210_1065162520300002_4450085185265860608_n36063376_1065162456966675_7297243890824773632_n36031367_1065161466966774_2200417200072818688_n36227147_1065161636966757_6133884653615972352_n