สำนักบริหารวิชาการร่วมกิจกรรมในพิธีหล่อเทียนพรรษา เทศกาลเข้าพรรษา

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ได้จัดกิจกรรมพิธีแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดสุวรรณประสิทธิ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้คณาจารย์ นิสิต ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษาเป็นกุศล แสดงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยพร้อมเพรียงกัน และเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามที่สืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณกาล ที่ควรอนุรักษ์ ให้คงอยู่สืบไป

38204315_1106691432813777_8814382169775407104_n 38122622_1106696359479951_8203642299935096832_n 37954468_1106697472813173_4502383984122003456_n 38284516_1106697216146532_8187517227474354176_n 38212396_1106697389479848_7393642726681477120_n