สัมนาวิชาการที่ธรรมศาสตร์รังสิต

4  กันยายน 2557  อาจารย์ฝ่ายอำนวยการวิชาการและบริการสังคม ร่วมสัมนาในหัวข้อ ” มหกรรมจิตอาสา ในสถาบันการศึกษา”                                                     ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต

 


IMG_0355IMG_0356IMG_0383IMG_0382IMG_0381IMG_0380