นิสิตชั้นปีสุดท้าย (รหัส 57 ที่เทียบโอนการศึกษา) ถ่ายรูปสวมชุดครุยตามประกาศของฝ่ายทะเบียนและวัดผล

โดย admin0


รายละเอียดกิจกรรม


นิสิตชั้นปีสุดท้าย (รหัส 57 ที่เทียบโอนการศึกษา) ถ่ายรูปสวมชุดครุยตามประกาศของฝ่ายทะเบียนและวัดผล
นิสิตชั้นปีสุดท้าย (รหัส 55 ที่เทียบโอนการศึกษา) ที่ลงทะเบียนครบหลักสูตรแจ้งจบการศึกษาภาคฤดูร้อน

แท็ก

ปิดการแสดงความคิดเห็น |

0 ความคิดเห็น

A- A A+
Scroll To Top