ฝ่ายหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ฝ่ายหอสมุดกลางเริ่มเปิดดำเนินการในปีการศึกษา 2542 ในสมัยที่เป็นวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ใช้ชื่อว่า “ศูนย์บรรณสาร” โดยตั้งอยู่ ณ อาคาร E ชั้น 3 ห้อง E301 เป็นห้องยาวตลอดอาคารเรียน และในปีการศึกษา 2546 ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “ฝ่ายหอสมุดกลาง” จนถึงปัจจุบัน

ในปีการศึกษา 2550 ย้ายฝ่ายหอสมุดกลางมาเปิดทำการ ณ อาคาร G เป็นอาคารเอกเทศ 4 ชั้น เพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้บริการ และจัดสรรพื้นที่การให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างลงตัว

ในปีการศึกษา 2553 ฝ่ายหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สังกัดอยู่สำนักวิทยบริการ แต่ในปีการศึกษา 2554 ฝ่ายหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เป็นหน่วยงานหนึ่งที่สังกัดในฝ่ายวิชาการ

ในปีการศึกษา 2555 ฝ่ายหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ย้ายไปเป็นหน่วยงานที่สังกัดในฝ่ายบริหาร จนถึงปีการศึกษาปัจจุบัน

 

สภาพทางกายภาพฝ่ายหอสมุดกลาง

ฝ่ายหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายบริหาร แต่เดิม ฝ่ายหอสมุดกลางตั้งอยู่ที่อาคาร E ห้อง E301 เป็นห้องยาวตลอดอาคารเรียน มีเนื้อที่ 640 ตารางเมตร และในปีการศึกษา 2550 นี้ ทางสถาบันมีนโยบายย้ายฝ่ายหอสมุดกลางไปยังอาคาร G ซึ่งเป็นอาคารเอกเทศ 4 ชั้น มีเนื้อที่ชั้นละ 400 ตารางเมตร รวมทั้งตึกมีเนื้อที่ 1,600 ตารางเมตร ทำให้รองรับการให้บริการแก่ผู้ใช้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นปัจจุบันนี้ฝ่ายหอสมุดกลางเปิดดำเนินการ ณ อาคาร THE LIBRARY (อาคาร G)

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ 0-2375-4480-6

โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน