Life Skills A+

This is RBAC

Information

เราไม่ได้สอนแค่บทเรียนวิชาการแต่เรายังเน้นให้นิสิตทุกคนได้เรียนรู้ทักษะชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการช่วยชีวิตฉุกเฉิน การว่ายน้ำและทักษะป้องกันตัวเอง เมื่อสำเร็จการศึกษาออกไป บัณฑิตทุกคนจะเป็นพลเมืองที่ยอดเยี่ยมของประเทศ​ชาติ

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน