กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "โครงการสัมมนา เตรียมตัวอย่างไร จบไปให้ได้งานทำ"

แขกรับเชิิญพิเศษ : อาจารย์พิเศษ ดร. ณัฐฐาวีรนุช ทองมี (VJ.จ๋า) นักแสดงที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงานในวงการบันเทิงและศึกษาเรื่องปัญหาเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำลงและเกิดปัญหาการตกงานของนักศึกษาที่จบใหม่อย่างมากตลอดจนเทคนิดในการสมัครงานว่าต้องทำอย่างไร? ถึงจะได้งานทำ ที่มาร่วมบรรยายในครั้งนี้ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ของคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมบริการด้านการกีฬาและสุขภาพ

ณ Auditorium 1 ตึก A มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เวลา 13.00 น. – 16.00 น

Details

“อ้อมกอดพี่Ac LoveYou63”

โครงการ “อ้อมกอดพี่Ac LoveYou63” ที่ศูนย์พัฒนาผู้นำ RBAC เขาใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 27 ถึง 29 พ.ย. 63

กิจกรรมรับน้องของคณะบัญชีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยในปีนี้ทางรุ่นพี่ AC ได้จัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการต้อนรับน้องๆบัญชี เข้าสู่รั้ว น้ำเงิน-ทอง และยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับรุ่นน้อง อาทิ เช่น

Details

“Campus Challenge 2020”

ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้อง B 602 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์และคณะสื่อสารดิจิทัลได้ต้อนรับ คุณสุนิสา เที่ยงไธสงและคุณกษิฑิต บัวต๋า เจ้าหน้าที่แนะนำโครงการฯของ บริษัท มาร์เก็ตติ้ง การ์เด้น จำกัด ได้รับมอบหมายจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย มาประชาสัมพันธ์กิจกรรม Campus Challenge 2020

Details

คลีนิคฟุตบอล "พี่สอนน้อง" ครั้งที่ 1

ประมวลภาพความอบอุ่นจากศิษย์เก่าผู้มีชื่อเสียงในวงการลูกหนังที่พร้อมใจกันตบเท้าเข้ามาเปิด คลีนิคฟุตบอล “พี่สอนน้อง” ครั้งที่ 1 โดยกิจกรรมจะแบ่งเป็นฐานเพื่อฝึกฝนทักษะในการเล่นฟุตบอลให้กับนิสิต RBAC ปัจจุบันที่มีความสนใจทางด้านกีฬา ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต Details

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต นำนิสิตเข้ารับทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต โดยมี ผศ.ดร.ขนิษฐา สุขสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์จักรพงษ์ ปุนนะรา ได้นำนิสิตเข้ารับทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ในวันอาทิตย์ ที่ 23 สิงหาคม 63 โดยมีนิสิตปัจจุบันจำนวน 8 คนรับทุนพระราชทาน และมีนิสิตที่จบปีการศึกษา 62 จำนวน 4 คน รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับที่ 1 ที่สำนักงาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี นายกมูลนิธิฯ เป็นประธานในงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครบรอบ 57 ปี Details

2 ศิลป์ผู้ยิ่งใหญ่ รวมใจคนดนตรี

2 ศิลป์ผู้ยิ่งใหญ่ รวมใจคนดนตรี
คอนเสริ์ต “เพื่อครูดนตรี” งานกิจกรรมคอนเสริ์ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทยได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2563 จัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ จุดประสงค์ของการจัดคอนเสริ์ตเพื่อช่วยเหลือครูดนตรี(ศิลปินแห่งชาติ)ทั้ง 2 ท่านได้แก่ ครูชาลี อินทรวิจิตร และ ครู สุรพล โทณะวณิก เพื่อหารายได้มอบเป็นค่ารักษาพยาบาลให้สองครูเพลงศิลปินแห่งชาติ ต่อไป Details

Blood Donation “ทำดีด้วยหัวใจ สายใยแห่งรัตนบัณฑิต”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ทางสภากาชาดไทยได้เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตโดยฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์และจัดหางานจัดกิจกรรม “Plus One Blood Donation, More Blood More Lives” ที่เป็นโครงการหลักของสภากาชาดไทยในปี 2563 Details

“ครูคืนถิ่น สร้างฝัน ปันโอกาส”

จุดประสงค์หลักของโครงการ “ครูคืนถิ่นที่รับครูบรรจุในท้องถิ่นตัวเอง เพื่อป้องกันปัญหาการย้ายออกของครูต่างถิ่น ลดปัญหาท้องถิ่นขาดแคลนบุคลากรด้านการศึกษา เช่น อาชีพครู ที่มีอัตราผู้ต้องการสอบเข้าบรรจุรับราชการจำนวนมากในแต่ละปีแต่พอเมื่อบรรจุรับราชการในตำแหน่งอัตราครูผู้ช่วยแล้วก็จะถูกส่งไปประจำจังหวัดที่ขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาและเนื่องครูผู้ช่วยที่ถูกบรรจุในแต่ละปีนั้นต้องถูกส่งไปประจำจังหวัดที่ไม่ใช่ภูมิลำเนาเดิมของตนเองจนสุดท้ายก็ต้องทำเรื่องขอย้ายพื้นที่เพื่อต้องการกลับไปอยู่ในภูมิลำเนาเดิมของตนหรือบ้านเกิด Details

“วันประชารวมใจ เมตตาปัญญาอ่อน”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์และบริการสังคม ได้นำนิสิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เข้าร่วมงาน “วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน” โดยทางมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดขึ้น ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 นำรายได้ช่วยสมทบในโครงการต่างๆ ของมูลนิธิ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางด้านสติปัญญา โดย มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เป็นฝ่ายสนันสนุนด้านบุคคลากรและการบันทึกข้อมูลการบริจาคเพื่อนำขึ้นฉายบนหน้าจอโทรทัศน์ เงินรายได้ทั้งหมดร่วมทำบุญเข้ามูลนิธิฯ Details

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ 0-2375-4480-6

โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน