ประวัติประจำตัว

มหาวิทยาลัยจะติดต่อกลับทาง โทรศัพท์มือถือเป็นหลัก

ในกรณีที่ติดต่อทาง โทรศัพท์มือถือไม่ได้

โรงเรียน ที่กำลังศึกษา ณ ปัจจุบัน

จังหวัด ที่ โรงเรียน ตั้งอยู่

สนใจศึกษาต่อ
Please wait...

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน