Freshy 2562

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC) ร่วมกับ CP ALL

  มอบทุนการศึกษา 70% ภายใต้โครงการ “บัณฑิตพรีเมียม”
ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตสำหรับผู้มีเกรดเฉลี่ย 5 เทอม ตามเงื่อนไข ดังนี้

รับทุนเรียน 100%

เกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป ได้รับทุนเพิ่มเติมอีก 30%

รับทุน 85%

เกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 2.49 ได้รับทุนเพิ่มเติมอีก 15% จ่ายเพิ่มเพียง

รับทุน 95%

เกรดเฉลี่ย 3.00 – 3.49 ได้รับทุนเพิ่มเติมอีก 25%

รับทุน 90%

เกรดเฉลี่ย 2.50 – 2.99 ได้รับทุนเพิ่มเติมอีก 20%

RBAC & CP ALL

RBAC ยังสนับสนุนทุนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. อยู่หอพักฟรีค่าเช่า จนเรียนจบหลักสูตร (จ่ายเฉพาะค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำประปา เดือนละ 300 บาท)1. อยู่หอพักฟรีค่าเช่า จนเรียนจบหลักสูตร (จ่ายเฉพาะค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำประปา เดือนละ 300 บาท)

2. เอกสารประกอบการเรียนฟรีจนจบ

3. เครื่องแบบชุดนิสิตมหาวิทยาลัยฟรี 2 ชุด

4. เสื้อกิจกรรมฟรี 1 ชุด

5. มีงานทำและมีรายได้ระหว่างเรียนมีงานรองรับ

ภายหลังจากจบการศึกษาในหลักสูตรนี้ประกันการมีงานทำ 100%

Video

ข่าวที่ 10/2563
ศธ.และ CP All ประชุมหารือการรับนักเรียน รร.ราชประชานุเคราะห์ เข้าเรียนตามโครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม จบแล้วมีงานทำ

ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมหารือการรับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยตามโครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ รองอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ EEC, พล.ท.องอาจ ชวาลวิวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ EEC, ตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ม.พะเยา, มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ, วท.เทคโนโลยีสยาม, ม.รัตนบัณฑิต, ม.เจ้าพระยา, ผู้แทน สพฐ. รวมทั้งผู้บริหารและครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ

http://www.moe.go.th/websm/2019/1/010.html

เกี่ยวกับ ซีพี ออลล์

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

หนึ่งในกลุ่มธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2531

บริษัทเป็นผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven โดยได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) จาก 7-Eleven, Inc. ให้ประกอบธุรกิจภายใต้เครื่องหมายการค้า “7-Eleven” ในประเทศไทย ภายใต้สัญญา Area License Agreement ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2531 และได้เปิดร้านสาขาแรกที่ซอยพัฒน์พงษ์

 

1 ใน 10 องค์กรแห่งนวัตกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย

ประจำปี 2552 ของโครงการ Thailand’s Most Innovative Companies 2552 ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

Best CEO 2010 SET Awards 2010 นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้รับรางวัล “เบสท์ ซีอีโอ อวอร์ด ประจำปี 2010” (Best CEO Awards 2010)

ในงาน เซท อวอร์ด 2010 (SET Awards 2010) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคารเพื่อประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลให้แก่บริษัทจดทะเบียน ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ

Best retailer ซีพี ออลล์ คว้ารางวัล “ผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีก อันดับหนึ่ง ของเมืองไทย” จาก นิตยสาร รีเทลล์ เอเชีย ร่วมกับ ยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ เคพีเอ็มจี

โดยมีเกณฑ์พิจารณาจากสัดส่วนยอดขายต่อพื้นที่สูงสุด ในงาน “รีเทลล์ เอเซีย – แปซิฟิก ท็อป 500 แรงค์กิ้ง 2010 อวอร์ด” (Retail Asia-Pacific Top 500 Ranking 2010 Awards) ขึ้น ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC) ร่วมกับ CP ALL

มอบทุนการศึกษา 70% ภายใต้โครงการ “บัณฑิตพรีเมียม”
ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตสำหรับผู้มีเกรดเฉลี่ย 5 เทอม ตามเงื่อนไข ดังนี้

เกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป ได้รับทุนเพิ่มเติมอีก 30% เรียนฟรี 100%

เกรดเฉลี่ย 3.00 – 3.49 ได้รับทุนเพิ่มเติมอีก 25% จ่ายเพิ่มเพียง 1,650 บาท

เกรดเฉลี่ย 2.50 – 2.99 ได้รับทุนเพิ่มเติมอีก 20% จ่ายเพิ่มเพียง 3,300 บาท

เกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 2.49 ได้รับทุนเพิ่มเติมอีก 15% จ่ายเพิ่มเพียง 4,950

Join

ผู้สนใจศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC) ร่วมกับ CP ALL

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน