สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

 

 

 

         mortarboard-hiสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศหอสมุดกลาง

 

 

         mortarboard-hiProQuest Dissertations & Theses 

                  41-3  การใช้งานนอก IP มหาวิทยาลัย

                  41-3  การใช้งานผ่าน IP มหาวิทยาลัย

 

 

         mortarboard-hie-book ภาษาไทย

                  41-3  แนะนำการใช้ e-book ภาษาไทย

 

 

        mortarboard-hi e-Journal

                  41-3  SAGF Journal

                  41-3  Wiley Online Library

 

 

        mortarboard-hiTHAT MOOC

 

 

 

            mortarboard-hi  ฐานข้อมูลงานวิจัยต่างประเทศ

 

 

 

            mortarboard-hi  ThaiEdResearch

 

 

 

                         mortarboard-hi    ThaiJo

 

 

 

                         mortarboard-hi    PULINET Journal