ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ProQuest Dissertations & Theses Full Text)

 

 

การใช้งานผ่าน IP มหาวิทยาลัย

 

 

การใช้งานนอก IP มหาวิทยาลัย