ติดต่อหน่วยงาน

 

DSC02229_副本

 

สถานที่ตั้ง         อาคาร G มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

                        306  ซอยลาดพร้าว 107  แขวงคลองจั่น  

                        เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240 

 

เบอร์โทรศัพท์     02 375-4480-6 ต่อ 146 -148 

                        (เบอร์ติดต่อหลัก 148)

 

 

 

เว็บไซต์             www.rbac.ac.th/library

 

         

E-mail              library_rbac148@hotmail.com  

 

         

Facebook        www.facebook.com/library.rbac

 

 

Fax.                 RBAC 02-375-4489