ระเบียบการยืม – คืน ทรัพยากร

 

 

ระเบียบการยืม – คืน ทรัพยากร

 

ผู้มีสิทธิ์ หนังสือวิชาการ นวนิยาย/เรื่องสั้น ซีดี/ดีวีดี วารสารเก่า หนังสือสำรอง
อาจารย์/เจ้าหน้าที่ 10 เล่ม /30 วัน 2 เล่ม /7 วัน 2 แผ่น /3 วัน 2 เล่ม /7 วัน 3 เล่ม /3 วัน
อาจารย์พิเศษ 5 เล่ม /30 วัน 2 เล่ม /7 วัน 2 แผ่น /3 วัน 2 เล่ม /7 วัน 3 เล่ม /3 วัน
นิสิตปริญญาเอก 5 เล่ม /30 วัน 2 เล่ม /7 วัน 2 แผ่น /3 วัน 2 เล่ม /7 วัน 3 เล่ม /1 วัน
นิสิตปริญญาโท 5 เล่ม /14 วัน 2 เล่ม /7 วัน 2 แผ่น /3 วัน 2 เล่ม /3 วัน 3 เล่ม /1 วัน
นิสิตปริญญาตรี 5 เล่ม /7 วัน 2 เล่ม /3 วัน 2 แผ่น /3 วัน 2 เล่ม /3 วัน 3 เล่ม/3 ช.ม.
บุคคลภายนอก ไม่มีสิทธิ์ยืม ไม่มีสิทธิ์ยืม ไม่มีสิทธิ์ยืม ไม่มีสิทธิ์ยืม ไม่มีสิทธิ์ยืม

*** ทางหอสมุดกลาง ไม่อนุญาตให้ยืมหนังสือพิมพ์  หนังสืออ้างอิง  งานวิจัย และวิทยานิพนธ์

 

 

อัตราค่าปรับ

หนังสือ /นวนิยาย /เรื่องสั้น /วารสาร /ซีดี /ดีวีดี 5 บาท /เล่ม /แผ่น /วัน
หนังสือสำรอง 5 บาท /เล่ม /ชั่วโมง /ไม่เกิน 30 บาท ต่อวัน

*** สำหรับการนับจำนวนวันที่ต้องชำระค่าปรับ จะนับวันหยุดด้วย