เวลาเปิดให้บริการ

 

        ภาคปกติ

 

            วันจันทร์ – วันศุกร์    : เวลา 08.30 น. – 18.30 น. 

            วันเสาร์            : เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 

 

                        หยุดทำการ ในวันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ / นักขัตฤกษ์ 

 

 

        ภาคฤดูร้อน/ปิดภาคเรียน

 

             วันจันทร์ – วันศุกร์   : เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 

             วันเสาร์           : เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 

 

                          หยุดทำการ ในวันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ / นักขัตฤกษ์