หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

จุดเด่นของสาขา

N

บุคลิกดีจริง!

N

เรียนกับตัวจริง!

N

ประสบการณ์จริง!

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) (รป.ม.)

Master of Public Administration (M.P.A)

Master of Business Adminstration (M.B.A.)

Z

การเรียนการสอน

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – ตุลาคม

ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์

ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม

เวลาเรียน : เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ / เวลา 09.00 – 16.00 น.

ระยะเวลาการเรียน

18 เดือน จำนวน / 36 หน่วยกิต

สมัครเรียนออนไลน์ RBAC 67

7 + 7 =

Rattana Bundit University

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ-ส่งระหว่างหอพัก