RBAC Online Digital Education Center

มีระบบ LMS ระดับ World Class

N

เรียนออนไลน์เต็มรูปแบบด้วยระบบ LMS ระดับ WORLD CLASS

N

เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

N

เปิดเรียน 5 สาขา ทันสมัยแห่งยุค

N

รับสมัครผู้จบ ม.6 ปวช. ปวส และปริญาตรี หรือเทียบเท่า

N

ตำราเรียนแบบ e-book

หลักสูตรการศึกษาทางไกล

ระดับปริญญาตรี

RBAC ODEC

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

Z

Bachelor of Law (LL.B.)

รู้จริงเรื่องนิติ

เรียนกับตัวจริงแห่งวงการนิติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็น การว่าความ การร่างคำขอ/สัญญา ร่างคำฟ้อง คำแถลง การเขียนพินัยกรรม เด็กนิติศาสตร์ของเราทำได้หมดเนื่องจากมีอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงประสบการณ์ในวงการนิติศาสตร์มาร่วมสอนและแชร์ประสบการณ์จริงของคนนิติศาสตร์

มั่นคง ยุติธรรม

เมื่อจบไปแล้วสามารถหาความรู้เรียนต่อในสาขาวิชานิติศาสตร์เพื่อไปสอบ เนติบัณฑิตที่เรียกได้ว่าเป็นความใฝ่ฝันสูงสุดของเด็กนิติศาสตร์เลยก็ว่าได้เพราะการที่คุณจะเป็นผู้พิพากษาหรืออัยการต้องผ่านการสอบ เนติบัณฑิต ก่อนจึงจะสามารถเลื่อนขั้นให้สูงขึ้นได้

พร้อมใบประกอบวิชาชีพ

เมื่อสำเร็จการศึกษาทางมหาวิทยาลัยจะติวเข้มข้อสอบทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เช่น การฝึกว่าความในศาลจำลองให้นิสิตทุกคนสอบนำไปใช้ในการสอบใบประกอบวิชาชีพการว่าความจากสำนักสภาทนายความเพื่อเป็นในเบิกทางในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

จบไปทำงานอะไร?
  • ทนายความ (Lawyer)
  • นิติกร/ที่ปรึกษากฏหมาย (Legal Advisor)
  • ทหาร/ตำรวจ (Military / Police)
  • ปลัดอำเภอ (administrative assistant)
  • เจ้าหน้าที่สรรพากร (Revenue Officer)
  • ศุลกากร (Customs and Excise)
  • อัยการ/ผู้พิพากษา (Prosecutor / Judge)
  • นักวิชาการกฏหมาย (Law scholar)

หลักสูตร/วุฒิที่ได้รับ

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) – Bachelor of Law  (LL.B.) 

สมัครเรียนออนไลน์ RBAC 67

12 + 4 =

Rattana Bundit University

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ-ส่งระหว่างหอพัก