RBAC มอบเงินรางวัลสำหรับนักกีฬา

โดย admin0

โครงการมอบเงินรางวัลสำหรับนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

นวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม RBAC HALL มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มีกิจกรรมโครงการ มอบเงินรางวัลสำหรับนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ นายกสภามหาวิทยาลัย  เป็นประธานในพิธี  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาที่ได้รับรางวัล และเป็นทุนสนับสนุนในการฝึกซ้อม และทุนการศึกษาของนิสิตนักกีฬาต่อไป   โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมอาทิ

วันชัย ทัพวิเศษ นักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทย

ญาณิศา ต่อรัตนวัฒนา นักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทย

อรรถสิทธิ์ มหิทธิ (บิ๊ก สระบุรี) นักสนุกเกอร์อาชีพ

แท็ก

|

Scroll To Top