RBAC รวมใจภักดิ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

โดย admin0

“รวมใจภักดิ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ครั้งที่ 6

นิสิตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ร่วมทำการแสดงคอนเสิร์ต “รวมใจภักดิ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2557 ณ หอประชมใหญ่  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงมีเมตตารับวงดุริยางค์เยาวชนไทยไว้ในพระอุปถัมภ์ฯ  โดยอาจารย์อนิรุจน์  ทวีคูณ  ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย ขึ้นรับช่อดอกไม้จาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในโอกาสที่เข้าร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วย

แท็ก

|

Scroll To Top