RBAC ร่วมกิจกรรม “ ของดีเขตบางกะปิ ”

โดย admin0

 ฝ่ายอำนวยการวิชาการและบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตร่วมกิจกรรมกับสำนักงานเขตบางกะปิและศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ ในงาน

“ ของดีเขตบางกะปิ ” ณ ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ เมื่อวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2557 โดยมี คุณวชิระ เกตุอร่าม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางกะปิ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน คุณอธิภัทร์ เสนีวงค์ ณ อยุธยา ผู้บริหารฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์  ประธานจัดงาน  / อ. วีระชัย เสมานิล ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการวิชาการและบริการวิชาการแก่สังคม ร่วมพิธีเปิด โดย ฝ่ายอำนวยการวิชาการและบริการวิชาการแก่สังคม ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการและผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานใน  “โครงการเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ชุมชนโครงการร่วมกันสร้าง ลาดพร้าว 101 เขตบางกะปิ กทม.” โดยนำผลงานจากการเรียนรู้ ของผู้สูงอายุ  “ กลุ่มผลิตภัณฑ์ผู้สูงวัย ” ประกอบด้วยการแสดงผลงาน การสาธิต การจัดจำหน่ายผลงาน จาก กิจกรรมการเรียนรู้ การเพ้นท์ภาพบนพื้นทราย  การทำป้ายมงคลด้วยการเพ้นท์ทราย  กิจกรรมงานซิลค์สกรีนด้วยสีธรรมชาติ ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดี โดยมีประชาชนให้ความสนใจ ที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมเรียนรู้งานดังกล่าวในสัปดาห์หน้าหลายท่าน

 

แท็ก

|

Scroll To Top