RBAC CAREER DAY และวันอาชีพอิสระ

โดย admin0

ฝ่ายแนะแนวอาชีพและจัดหางาน และศูนย์บริการจัดหางาน E-Job Center มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตร่วมกับสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 9  จัดงาน “RBAC CAREER DAY และวันอาชีพอิสระ”   บริเวณใต้อาคาร A และ C  เมื่อวันที่ 5 – 6  กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.30 น. ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการแนะแนวอาชีพและจัดหาทั้ง Part-Time และ Full-Time ให้แก่นิสิตและประชาชนทั่วไปและเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะด้านอาชีพได้ในอนาคต โดยได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการกว่า 60 บริษัท เข้ามาตั้งบูธเพื่อรับเข้าทำงาน  เป็นการฝึกให้นิสิตใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และยังสร้างรายได้ให้กับตนเองในขณะศึกษาอยู่

แท็ก

|

Scroll To Top