RBAC CAREER DAY 2016

โดย admin0

สำนักจัดหางานกรุงเทพพื้นที่ 9 กรมการจัดหางาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

จัดกิจกรรม RBAC CAREER DAY 2016
ภายใต้แนวคิด “นัดพบงานดี คนมีคุณภาพ”

วันที่ 7 – 8 เมษายน 2559
ณ บริเวณอาคาร A และอาคาร C มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ขอเชิญนิสิตร่วมกิจกรรม พร้อมร่วมรับสมัครงานกับผู้ประกอบการมากกว่า 50 บริษัทในการเข้ารับสมัคร
เปิดโอกาสให้กับนิสิตที่สนใจสมัครงานประจำ และงาน Part time
ร่วมสัมภาษณ์งาน และทราบผลทันที

เชิญดูตำแหน่งงานได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป บริเวณ อาคาร A มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

แท็ก

|

Scroll To Top