RBAC Fitness

โดย admin0

เป็นการบริการศูนย์ฟิตเนส โดยมีอุปกรณ์ที่หลากหลาย โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 จะเป็นอุปกรณ์ด้านการออกกำลังกายฟิตเนสประเภทต่างๆ พร้อมพรั่งด้วยอุปกรณ์ครบครัน อาทิ เครื่องวิ่ง เครื่องปั่นจักรยาน บาร์เบล เป็นต้น ส่วนที่ 2 จะเป็นส่วนของ Body Kombat และ Boxing โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำอยู่ทั้ง 2 ส่วน เปิด

บริการเวลา 14.00 น. – 20.00 น.

แท็ก

|

Scroll To Top