ตรวจสอบรายวิชา

หมายเหต

ระบบ การลด เพิ่ม ถอนรายวิชา จะมีเฉพาะวิชาที่เปิดปัจจุบันเท่านั้น ซึ่งสามารถลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียนที่่ไม่ผ่านได้

 

Download (PDF, 88KB)