RBAC Life

ชีวิตนักศึกษาของรัตนบัณฑิตมิใช่มีแต่การเรียนยังมีสิ่งต่างๆ อีกมากมายที่สะท้อนมาจากสิ่งที่เป็นมหาวิทยาลัยจริงๆ จากชื่อเสียง หลักสูตรการเรียนการสอน สิ่งอำนวยความสดวก สภาพแวดล้อม คณาจารย์ บุคลากรต่างๆ นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้นอกเหนือจากภายในห้องเรียน ไม่ว่าด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ การเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน

Rattana Bundit University
306 Soi Ladprao 107, Klong jan, Bang Kapi, Bangkok 10240
Telephone 0-2375-4480-6
Fax 0-2375-4489
e-mail: info@rbac.ac.th
Copyright © 2016 Rattana Bundit University. All rights reserved.