Blog Archives

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ในวันที่ 23 และ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง RBAC HALL มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต โดยได้รับเกียรติจากท่านนายกสภามหาวิทยาลัย รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ ให้เกียรติให้การให้โอวาทแก่นิสิตใหม่รหัส 60 และรองอธิการบดี ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร และประธานหลักสูตรทุกหลักสูตรได้ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าวนิสิตได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งมีคณะกรรมการนิสิตได้ร่วมกำกับดูแลรุ่นน้องให้สาขาวิชาเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย


นิสิตใหม่รหัส 60 ร่วมพิธีผูกเนคไท และติดเข็มมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560

นิสิตใหม่รหัส 60 ร่วมพิธีผูกเนคไท และติดเข็มมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 ฝ่ายกิจกรรมนิสิตและกีฬา โดยสโมสรนิสิตจัดกิจกรรมพิธีผูกเน็คไทและติดเข็มมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ สนามฟุตบอล สนาม Sport Complex มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตโดยได้รับเกียรติจากท่านนายกสภามหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์สุนีย์ สินธุเดชะ เป็นประธานในพิธีและได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจา ดร.อรชรวัฒนกุล รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรีรอดโพธิ์ทอง รักษาการรองอธิการบดี ดร.พิทักษ์ศิลปสิทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีอาจารย์อิสริยาภรณ์ พิทยาภรณ์รวมทั้งประธานหลักสูตรทั้ง 25 หลักสูตรและคณาจารย์ฝ่ายติดตามผลการศึกษาและวินัยนิสิตเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ มีนิสิตเข้าร่วมโครงการจำนวน 2652 คนโดยนิสิตชั้นปีที่หนึ่งทุกคนจะได้รับการติดเข็มและผูกเน็คไทจากท่านนายกสภามหาวิทยาลัยและรุ่นพีนิสิต เพื่อแสดงถึงการเป็นนิสิตในรั้วมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตอย่างสมบูรณ์และแสดงออกซึ่งความเคารพในครูบาอาจารย์และความพร้อมในการที่จะเข้าศึกษาเล่าเรียนโดยในปีนี้ยังมีรุ่นพี่นักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเข้ารรวมในพิธีดังกล่าวอีกด้วย  


ปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

ศุกร์ที่ 23 และ 30 มิถุนายน 2560 นิสิตใหม่รหัส 60 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม ปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้อง RBAC HALL ตามตารางเวลาที่กำหนด โดยได้รับเกียรติจากท่านนายกสภามหาวิทยาลัย รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ เป็นประธานในพิธี และประธานหลักสูตรทุกหลักสูตรร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้


RBAC Sport summer camp 2017

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการกีฬา จัดโครงการพี่สอนน้องเล่นกีฬา RBAC Sport summer camp 2017 โดยได้รับเกียรติจากท่านดร.พิทักษ์ ศิลป์ประสิทธิ์ ประธานบริหารกลุ่มหลักสูตรธุรกิจบริการเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในปีนี้มีนิสิตชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 เป็นผู้ฝึกสอนให้กับเยาวชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการซึ่งมีจำนวนเยาวชนมากกว่า 50 คนเข้าร่วมในปีนี้ โดยแบ่งเป็น 3 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล แบดมินตัน และว่ายน้ำโดยโครงการจะจัดตั้งแต่วันที่ 19 เมษายนถึง 12 พฤษภาคม 2560 ณ สนามกีฬาสปอร์ตคอมเพลกซ์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต


RBAC ร่วมต้อนนักกีฬาเปตองชุดแชมป์โลก 2017

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 06.00 น. ฝ่ายกีฬา นำโดยอาจารย์นวนนท์ วรารักษ์ หัวหน้างานเสริมสร้างภาพลักษณ์และบริการสังคม และอาจารย์อนุรักษ์ แก้วฉาง นำตัวแทนนิสิตชมรมกีฬาและสโมสรนิสิตร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาเปตองแชมป์โลกประเภทหญิงคู่ จากรายการ World championship patanque 2017 ได้แก่ นางสาวนันทวัน เฟื่องสนิท ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการการกีฬา และนางสาวพันทิพา วงศ์ชูเวศ ศิษย์เก่าและผู้ฝึกสอนเปตองม.รัตนบัณฑิต และรองแชมป์โลกประเภทชายคู่ ได้แก่ นายธนากร สังข์แก้ว ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการการกีฬา


RBAC มอบอุปกรณ์กีฬา ในงานวันครบรอบ 57 ปี นสพ.เดลินิวส์

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ที่ผ่าน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต อ.เฉลิมชัย บุญรักษ์ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับ นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานมูลนิธิ แสงไซ้กี ในงานวันครบรอบ 57 ปี นสพ.เดลินิวส์


กิจกรรม Beauty Free Beauty Fest

บริษัท เฮอร์ตอมมิวนิเตชั่น จำกัด นำกิจกรรม Beauty Free Beauty Fest มาประชาสัมพันธ์ ให้กับนิสิตและคณาจารย์มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ บริเวณอาคาร A มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต โดยมีผลิตภัณฑ์เสริมความงามและดูแลสุขภาพมาร่วมกิจกรรมกว่า 10 บูธ


“รางวัลครูชุม ผู้ปิดทองหลังพระ” ครั้งที่ 3

ดร.ประวิช รัตนเพียร อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ในนามตัวแทนของครอบครัวรัตนเพียร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล คณะกรรมการพิจารณารางวัล ที่มี “บิ๊กแป๊ะ” นายถิรชัย วุฒิธรรม เป็นประธาน มีความเห็นตรงกันว่าควรจะมีการมอบรางวัลนี้ให้กับผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักกีฬาที่เปรียบเสมือน “ผู้ปิดทองหลังพระ” ตามชื่อรางวัล ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลนี้จะได้รับป้ายแผ่นทองคำ สลักชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล พร้อมเงินรางวัล มูลค่ารวม 200,000 บาท สำหรับประวัติของรางวัล “ครูชุม ผู้ปิดทองหลังพระ” นั้น มาจากบุคคลสำคัญที่ชื่อ “ครูชุม” หรือ นายประชุม รัตนเพียร ผู้ก่อตั้ง ม.รัตนบัณฑิต (RBAC) ซึ่งท่านเป็นบุคคลสำคัญของวงการการศึกษาและวงการกีฬาของไทยด้วย โดยในวงการการศึกษา “ครูชุม” เคยดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ส่วนในวงการกีฬา “ครูชุม” เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และนายกสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ นอกจากนี้ท่านยังเป็นคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ อีกด้วย ส่วนที่มาของรางวัลอันทรงเกียรตินี้นั้นทาง “ครูชุม” ผู้ซึ่งชื่นชอบบทเพลง “ทะเลไม่เคยหลับ” เป็นชีวิตจิตใจ ท่านดำริเสมอว่า…ความสำเร็จของนักกีฬาไทยนั้น ไม่ได้มาจากความสามารถของนักกีฬาคนนั้นๆ

Read more ›


RBAC JOB FEAIR 2017

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ร่วมกับ บริษัท เออีซี จ๊อบ ลิสติ้ง จำกัด จัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมสู้โลกอาชีพกับงาน RBAC JOB FEAIR 2017 ในวันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ บริเวณอาคาร C มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต


นิสิต RBAC เข้าร่วมชมงานประกาศผลรางวัล ใน งานสยามกีฬาอวอร์ด ครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา นิสิต RBAC ชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ สาขา พละศึกษา เข้าร่วมชมงานประกาศผลรางวัล สยามกีฬาอวอร์ด ครั้งที่ 11 ประจำปี 2016 โดยมีเหล่านักกีฬาชื่อดัง อาทิ เช่น ธีรศิลป์ แดงดา , ธีราธร บุญมาทัน , เมสซี่เจ ชนาธิป สรงกระสินธ์ นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย รวมถึงผู้บริหารจากหน่วยงานสมาคมกีฬาต่างๆ และนักกีฬาชื่อดังของเมืองไทยอีกมากมายเข้าร่วมงาน ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ ชั้น 3


January 2019
M T W T F S S
« Jun    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031