Blog Archives

ฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์และบริการสังคม มอบเงิน ให้มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ

มอบเงินจากการจำหน่ายดอกกุหลาบกระดาษสา ให้มูลนิธิเด็กโรคหัวใจวันที่20 กุมภาพันธ์ 2560 ฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์และบริการสังคมพร้อมด้วยสโมสรนิสิตและชุมรมนิสิตใส่ใจชุมชนฯนำโดยอ.นวนนท์ วรารักษ์ และตัวแทนนิสิตเข้ามอบเงินจากการจำหน่วยดอกกุหลาบกระดาษสาจำนวน 10000 บาท ณ อาคารเสริมพระเกิตรย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย


RBAC คว้าทองแรก จากเอเป้บุคคลชาย

การแข่งขันกีฬาดาบสากล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้แข่งขันก่อนพิธีเปิด ณ ศูนย์การค้า Terminal21 โคราช โดย RBAC ได้รับรางวัลเหรียญทองแรก จาก นายกรกฎ จึงอำนวยชัย นิสิตชั้นปีที่ 1 ในประเภทเอเป้บุคคลชาย และยังพ่วงเหรียญทองแดงจาก นายสุทธิสาร จันคงช่วย นิสิตชั้นปีที่ 3 ในประเภทเดียวกัน


พระเอกหนุ่มหน้าใหม่ซีน ณัชนนท์ ร่วมกิจกรรมการรับบริจาคเลือด

โครงการรับบริจาคเลือดเพื่อ การกุศลพระเอกหนุ่มหน้าใหม่ซีน ณัชนนท์ นิสิตชั้นปีที่1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จากละครเรื่องพระนเรศวร เดอะซีรี่ย์ ช่อง MONO 29 ได้ร่วมกิจกรรมการรับบริจาคเลือดกับทางสภากาชาดไทยและกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต


RBAC ร่วมกับสภากาชาดไทย และ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. จัดกิจกรรมบริจาคเลือดเพื่อการกุศล “Blood for life”

ฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์และบริการสังคม มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตร่วมกับสภากาชาดไทย และ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. จัดกิจกรรมบริจาคเลือดเพื่อการกุศล “Blood for life” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณอาคาร c มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตโดยมีนิสิตและคณาจารย์มากมายร่วมบริจาคเลือดเพื่อการกุศลในครั้งนี้นอกจากการรับบริจาคเลือดแล้วทางทีมก็ยศอได้มีของที่ระลึกให้กับคณาจารย์และนิสิตที่ร่วมบริจาคเลือดในครั้งนี้ด้วย โครงการรับบริจาคเลือดเพื่อ การกุศลพระเอกหนุ่มหน้าใหม่ซีน ณัชนนท์ นิสิตชั้นปีที่1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จากละครเรื่องพระนเรศวร เดอะซีรี่ย์ ช่อง MONO 29 ได้ร่วมกิจกรรมการรับบริจาคเลือดกับทางสภากาชาดไทยและกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต


โครงการบรรยายเพื่อพัฒนาจิต และวิญญาณความเป็นครู ครั้งที่ 2

การเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นครู วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้จัดโครงการบรรยายเพื่อพัฒนาจิต และวิญญาณความเป็นครู ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ การเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นครู โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติภพ ภวณัทกุลธร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ณ ห้อง Auditorium 1 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต โดยมีนิสิตหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมรับฟังการอบรม ซึ่งเป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 ที่เตรียมความพร้อมก่อนออกไปฝึกงาน และสังเกตการสอนในอนาคต


โครงการบรรยายเพื่อพัฒนาจิต และวิญญาณความเป็นครู ครั้งที่ 1

การพัฒนาตน และปรับทัศนคติสำหรับการเตรียมตัวเพื่อเป็นครูมืออาชีพ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดโครงการบรรยายเพื่อพัฒนาจิต และวิญญาณความเป็นครู ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 สำหรับนิสิตหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ในการเตรียมความพร้อมก่อนจะเตรียมตัวเพื่อเข้าฝึกงานในสถาบันการศึกษาในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก ท่านดร.ถวิล ศรีใจงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ และอาจารย์วิรัตน์ ศรีอาจ ครูดีในดวงใจของโรงเรียนบางกะปิ ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาตน และปรับทัศนคติสำหรับการเตรียมตัวเพื่อเป็นครูมืออาชีพ” ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นิสิตได้ให้ความสนใจและร่วมรับฟังเพื่อนำแนวคิดไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพในอนาคต


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตครู ครั้งที่ 2

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต โดยศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตครู ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากท่านนายกสภามหาวิทยาลัย รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ เป็นประธานในพิธี และเป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมพิธีลงนาม จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ บดินทรเดชา, โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์, โรงเรียนคลองกุ่ม, โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์, โรงเรียนวัดพิชัย, โรงเรียนพิชัยพัฒนา และโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ซึ่งในทางผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนจากโรงเรียนที่เข้าได้ร่วมได้ร่วมพิธีลงนาม และรับมอบของที่ระลึกจากท่านประธานในพิธี


RBAC ร่วมกับ สภากาชาดไทย ร่วมบริจาคโลหิต น้อมอุทิศถวายเพื่อเป็นพระราชกุศล

ขอเชิญชวน คณาจารย์และนิสิต ร่วมบริจาคโลหิต น้อมอุทิศถวายเพื่อเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในชื่อ โครงการ BLOOD FOR LIFE ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น.ใต้อาคาร C ข้างห้องสินธุเดชะ


RBAC ร่วมจัดงานวันเกิดครบ 7 รอบ พล.ต. ดร. สำเริง ไชยยงค์

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตร่วมกับสมาคม นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยจัดกิจกรรมมุทิตาจิตวันเกิดครบ 7 รอบพล.ต. ดร. สำเริง ไชยยงค์ ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมโดยเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยและอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมสโมสรราชวิถีในโอกาสนี้ยังได้มีทีมฟุตบอลสื่อมวลชนได้ร่วมแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย


โครงการอบรมทักษะกีฬาแบดมินตันเบื้องต้้นเพื่อการออกกำลังกาย

โครงการอบรมทักษะกีฬาแบดมินตันเบื้องต้้นเพื่อการออกกำลังกาย ได้เริ่มทำการอบรม ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม – 9 มีนาคม 2560 (ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี) โดยวิทยากรผู้ฝึกสอน อ.นวนนท์ วรารักษ์ ผู้ฝึกสอนแบดมินตัน ม.รัตนบัณฑิต และทีมนักกีฬาผู้เชี่ยวชาญ ได้ให้ความรู้ความเข้าใจในทักษะเบื้องต้นกับผู้รับการอบรม ณ โรงยิม A สนามกีฬามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต และหลังจากอบรมเสร็จ ทางชมรมกีฬาแบดมินตันจะดำเนินการจัดการแข่งขัน รายการ RBAC Badminton Star Challenge 2017 วันที่10-12 มีนาคม 2560 ติดตามความเคลื่อนไหวหรือสมัครเข้าร่วมได้ ทุกวัน ณ สนามแบดมินตัน 17.00 – 20.00 น.


February 2017
M T W T F S S
« Jan    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728