TEA TREE จัดกิจกรรมแจกสินค้าตัวอย่าง

โดย admin0

เมื่อวันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557 บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด (p&g) ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ TEA TREE ได้เข้ามาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์   ที่บริเวณ ใต้อาคาร C โดยมีการเล่นเกมส์และแจกสินค้าตัวอย่าง  ให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ได้นำผลิตภัณฑ์อาทิโฟมล้างหน้า กระดาษซับมันฯลฯ ไปใช้อีกด้วย

 

 

แท็ก

|

Scroll To Top