บริการสำหรับนิิสิต

ปัจจุบันหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ได้เปิดให้บริการ ทั้งหมด 3 หอพัก แยกเป็นหอพักชาย 2 หอพักและหอพักหญิง 1 หอพักได้แก่
domitory-9

 

1. หอพักชายที่ 9  มีห้องพักทั้งหมด 50 ห้อง

  รับนิสิตได้ทั้งหมด 200 คน

     สถานที่ตั้ง  2722/1 ซ.ลาดพร้าว 101 คลองจั่น บางกะปิ 10240

 

 

 

 

 

 

domitory-16

 

2. หอพักชายที่ 16 มีห้องพักทั้งหมด 250 ห้อง

  รับนิสิตได้ทั้งหมด 800 คน

  สถานที่ตั้ง   115 ม.6 ซ.จิตต์ภักดี ถ.นวมินทร์ คลองกุ่ม บึ่งกุ่ม 10240

 

 

 

 

 

domitory-rbac-place1

 

2. หอพักชายที่ 16มีห้องพักทั้งหมด 250 ห้อง

   รับนิสิตได้ทั้งหมด 800 คน

  สถานที่ตั้ง   115 ม.6 ซ.จิตต์ภักดี ถ.นวมินทร์ คลองกุ่ม บึ่งกุ่ม 1024

 

 

 


 

 

เงื่อนไขการเข้าพัก

 

1. ต้องเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (ภาคปกติ)
2. ให้นิสิตเข้าพักห้องละ 4 คน
3. มหาวิทยาลัยให้บริการห้องพักฟรี แต่นิสิตจะต้องรับผิดชอบ ค่าธรรมเนียมบริการหอพัก

  (ค่าน้ำ-ค่าไฟ) เดือนละ 300 บาท / คน
4. นิสิตจะต้องชำระค่าประกันหอพักคนละ 500 บาท และมหาวิทยาลัยจะจ่ายคืนเมื่อนิสิตพ้น

   สภาพการเป็นนิสิต
5. นิสิตจะต้องดูแลทรัพย์สินของหอพักให้อยู่ในสภาพปกติ หากชำรุดสูญหายนิสิตจะต้องรับผิด

   ชอบค่าใช้จ่ายภายในห้องพักนั้น ๆ

 

 

 


head-gallery-rbac-life2

 

 

 

 

-  มีอาจารย์ดูแลให้คำปรึกษาทุกหอพัก

-  มีห้องพยาบาลและเจ้าหน้าที่คอยให้บริการหอพัก (RBAC PLACE)

-  มีโทรศัพท์สาธารณะบริการภายในหอพัก (RBAC PLACE)

-  มี TV ส่วนกลางบริการรับชมข่าวสารและความบันเทิงทุกหอพัก

-  มี internet wifi  ฟรี (RBAC PLACE)

-  ภายในห้องพักมี เตียง,  ที่นอน, หมอน บริการฟรี

-  มีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญบริการทุกหอพัก

-  มีร้านเสริมสวยราคาประหยัด (RBAC PLACE)

-  ทุกหอพัก มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

   และเจ้าหน้าที่สายตรวจ สน.ลาดพร้าว ตลอด 24 ชั่วโมง

-  ทุกหอพักมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

-  มีระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือเข้าหอพักทุกหอพัก