RBAC Life Skills

เราไม่ได้สอนแค่บทเรียนวิชาการแต่เรายังเน้นให้นิสิตทุกคนได้เรียนรู้ทักษะชีวิต

RBAC 3+1

เรียนแค่ 3 ปี และ ฝึกทำงานจริงกับมืออาชีพ

RBAC PRO

เรียนกับมืออาชีพ

บรรยากาศ

สะอาด ปลอดภัย อบอุ่นใจ เหมือนอยู่บ้าน

บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School)

ระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท

Campus Life

ชีวิตในมหาวิทยาลัย
บริการมหาวิทยาลัย
ทัศนียภาพของมหาวิทยาลัย
แผนที่มหาวิทยาลัย

RBAC Activities News

Hall of Fame

 “อ้อมกอดพี่Ac LoveYou63”

27 ถึง 29 พ.ย. 63

Hall of Fame

Asst Prof. Dr. Surin Medhanee, Ed.D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สุรินทร์ เมทะนี

Hall of Fame

Student

Rattana Bundit University

Get Deatils

Learn with the Pros

ที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต อาจารย์ทุกท่านมีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรที่สอน และ นิสิตทุกคนจะได้สัมผัสกับมืออาชีพผู้เป็นบุคลากรในแวดวงการทำงานที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์จริงในโลกภายนอกให้แก่นิสิตทุกคน เมื่อเราเรียนกับมืออาชีพ นิสิตจะจบออกไปและสามารถทำงานอย่างมืออาชีพได้แน่นอน

International Internship

หลักสูตร 3+1 คือหลักสูตรที่นิสิตศึกษาวิชาเรียนต่างๆในหลักสูตรเพียง 3 ปี และ นิสิตจะได้รับโอกาสและประสบการณ์ในการฝึกงานในสถานประกอบการที่ตรงกับสายอาชีพที่ต้องการเป็นระยะเวลา 1 ปี

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ 0-2375-4480-6

โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน