สารอธิการบดี

 

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ขอต้อนรับนิสิตใหม่ รหัส 63 ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ลูกศิษย์ทุกคนก้าวเข้ามาสู่การศึกษาสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง นั่นคือ สถาบันอุดมศึกษา ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นด้วย ต้องดูแลรับผิดชอบตัวเองได้ด้วยตนเอง มีวุฒิภาวะในการศึกษาเล่าเรียนให้สำเร็จการศึกษาได้ ถ้าทุกคนตระหนักและทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด

คณาจารย์ทุกคนพร้อมเป็นผู้ให้ความรู้ ชี้แนะแนวทาง และเป็นกำลังใจให้ลูกศิษย์ทุกคนไปถึงจุดหมายปลายทาง สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติได้ต่อไป

ด้วยความยินดียิ่ง

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประเวช รัตนเพียร)
อธิการบดี

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน