สะอาด ปลอดภัย อบอุ่นใจ เหมือนอยู่บ้าน

This is RBAC

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
เบอร์โทรศัพท์ (02) 375 – 4480 – 6
กิจกรรมพิธีผูกเนคไทและติดเข็มมหาวิทยาลัย

นิสิตใหม่ได้รับฟังโอวาทจาก รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ ท่านนายกสภามหาวิทยาลัย
และเข้าพบประธานหลักศูตรของแต่ละสาขาวิชา

กิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด พระอารามหลวง 

ต้อนรับนิสิตใหม่สู่ครอบครัวรั้วน้ำเงินทอง โดย RBAC
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์ระดับประเทศ
จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อปีการศึกษา 2550

กิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด พระอารามหลวง :

 

ต้อนรับนิสิตใหม่สู่ครอบครัวรั้วน้ำเงินทอง โดย RBAC
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์ระดับประเทศ
จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อปีการศึกษา 2550

กิจกรรมส่งดวงใจให้น้องเข้าห้องเรียน :

 

นิสิตใหม่จะได้รับการต้อนรับจากรุ่นพี่ เพื่อรับขวัญเข้าเรียนในวันแรกที่เข้าทำการศึกษา
โดยการมอบหัวใจประดิษฐ์ที่เป็นสัญลักษณ์จากพี่สู่น้อง

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน