การพัฒนาศักยภาพบุคลากร สายวิชาการ เรื่อง การใช้งานระบบ MOODLE@RBAC ระยะที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ดาวน์โหลดเอกสาร (PDF)
THAILAND 4.0

THAILAND 4.0