พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลง ระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ กับ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องสินธุเดชะ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ดาวน์โหลดเอกสาร (PDF)
THAILAND 4.0

THAILAND 4.0