แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคาร A ชั้นที่ 6 ห้องประชุม Auditorium 1 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ดาวน์โหลดเอกสาร (PDF)
THAILAND 4.0

THAILAND 4.0