Blog Archives

อบรมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน MULTI MENTORING SYSTEM ครั้งที่ 1 เรื่อง “เริ่มต้นโครงการวิจัยอย่างไรให้มีชัย” ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณดวงเดือน พิศาลบุตร อาคารประชุมสุขอาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร


ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จัดประชุมการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ณ ห้อง Seminar อาคาร C ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรัตบัณฑิต เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561


มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC) ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 54 ปี นสพ.เดลินิวส์ ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561


มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มอบเงินรางวัลให้กับ “ทัพปัญญาชนอาร์แบค” ม.รัตนบัณฑิต ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มอบเงินรางวัลให้กับ “ทัพปัญญาชนอาร์แบค” ม.รัตนบัณฑิต ที่ช่วยกันสร้างผลงานทำเหรียญรางวัลรวมมาเป็นอันดับ 4 ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

อ่านต่อ …


การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาด้านดนตรีและนันทนาการ ระดับสถาบัน ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาด้านดนตรีและนันทนาการ โดยมีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงานการบริหารและจัดการวงดนตรีลูกทุ่ง และศึกษาแนวทางการพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 ณ อาคาร

อ่านต่อ …
THAILAND 4.0

THAILAND 4.0