พ.ค.
24
4
คณะการจัดการธุรกิจและการเงิน (College of Business and Finance)

by admin/ with 0 comment

คณะการจัดการธุรกิจและการเงิน (College of Business and Finance) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) Bachelor of Business Administration (B.B.A.) 1. สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล * B.B.A. (Digital Marketing) 2….

พ.ค.
23
S__3768507
การประกวดคลิปวิดีโอ ตลาดต้องชม

by admin/ with 0 comment

                              ตามที่กรมการค้าภายใน ได้ดำเนินการจัดประกวดคลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม” ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (…

พ.ค.
22
โควต้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ผลการคัดเลือกทุนความสามารถพิเศษ ด้านศิลปวัฒนธรรม

by admin/ with 0 comment

ผลการคัดเลือกทุนความสามารถพิเศษ (กีฬาและศิลปวัฒนธรรม)  ให้ติดต่อฝ่ายกิจกรรมนิสิตและกีฬา อาจารย์อนิรุจน์  ทวีคูณ  02-3754481-7 ต่อ 255 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทุนความสามารถพิเศษ (กีฬาและศิลปวัฒนธรรม) มารา…

พ.ค.
22
sss
ผลการคัดเลือกทุนความสามารถพิเศษกีฬา

by admin/ with 0 comment

ผลการคัดเลือกทุนความสามารถพิเศษ (กีฬาและศิลปวัฒนธรรม)  ให้ติดต่อฝ่ายกิจกรรมนิสิตและกีฬา อาจารย์มนต์ชัย  อุณหกะ 02-3754481-7 ต่อ 256 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทุนความสามารถพิเศษ (กีฬาและศิลปวัฒนธรรม) มารายง…

พ.ค.
11
เอกชนสัมพันธ์ย่อ
การแข่งขันกีฬาเอกชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 5

by admin/ with 0 comment

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอกชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ในวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม  2561 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี                        เพื่อเป็นการมุ่งเน้น ให้บุคลากรทางการศึกษ…

เม.ย.
24
142545
โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดําริ ครั้งที่ 11

by admin/ with 0 comment

โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดําริ ครั้งที่ 11 ฝ่ายกิจกรรมนิสิต โดยชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                ระหว่างวันที่ 24 ถึง 29 เมษายน 2561 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ &#8211…

เม.ย.
17
ภาพดั้งเดิม
การรับสมัครบุคคลที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

by admin/ with 0 comment

การรับสมัครบุคคลที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัคร                                                                      วันจันทร์ ที่ 12 มีนาค…

เม.ย.
17
โควต้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ทุนความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม

by admin/ with 0 comment

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  ทุนความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 เปิดรับจำนวน 2 ประเภททุนดังนี้ 1. ทุนดนตรีพื้นเมืองอีสาน …

Scroll To Top