ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์

0-2375-4480-6

โทรสาร

0-2375-4489

Open Hours

Mon:8.30am – 4.30pm
Tue: 8.30am – 4.30pm
Wed: 8.30am – 4.30pm
Thur: 8.30am – 4.30pm
Fri: 8.30am – 4.30pm
Sat: 8.30am – 4.30pm
Sun: 8.30am – 4.30pm