Select Page

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ Rbac Hall มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ Rbac Hall มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

พิธีผูกเนคไทและติดเข็มสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน