สะอาด ปลอดภัย อบอุ่นใจ เหมือนอยู่บ้าน

This is RBAC

ทำไมต้องRBAC

Discover

สะอาด ปลอดภัย อบอุ่นใจ เหมือนอยู่บ้าน
This is RBAC

RBAC 3+1

หลักสูตร 3+1 คือหลักสูตรที่นิสิตศึกษาวิชาเรียนต่างๆในหลักสูตรเพียง 3 ปี และ นิสิตจะได้รับโอกาสและประสบการณ์ในการฝึกงานในสถานประกอบการที่ตรงกับสายอาชีพที่ต้องการเป็นระยะเวลา 1 ปี เต็ม เราสนับสนุนให้นิสิตทุกคนได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงผ่านการทำงานกับมืออาชีพเพื่อตามหาความฝัน และ สิ่งที่ชอบในอาชีพที่ต้องการ หลักสูตร 3+1 ประกอบไปด้วย 4 หลักสูตร ได้แก่

1. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ B.A. (Integrated Tourism Management Innovation)

2. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์ B.A. (Hotel and Event Management)

3. สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร B.A. (Culinary Arts and Kitchen Management)

4. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการด้านการกีฬาและสุขภาพ B.A. (Sports and Wellness Services Industry Management)

Learn with the Pros

เรียนกับมืออาชีพ

ที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต อาจารย์ทุกท่านมีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรที่สอน และ นิสิตทุกคนจะได้สัมผัสกับมืออาชีพผู้เป็นบุคลากรในแวดวงการทำงานที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์จริงในโลกภายนอกให้แก่นิสิตทุกคน เมื่อเราเรียนกับมืออาชีพ นิสิตจะจบออกไปและสามารถทำงานอย่างมืออาชีพได้แน่นอน

Life Skill A

เราไม่ได้สอนแค่บทเรียนวิชาการแต่เรายังเน้นให้นิสิตทุกคนได้เรียนรู้ทักษะชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการช่วยชีวิตฉุกเฉิน การว่ายน้ำและทักษะป้องกันตัวเอง เมื่อสำเร็จการศึกษาออกไป บัณฑิตทุกคนจะเป็นพลเมืองที่ยอดเยี่ยมของประเทศ​ชาติ

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489

รับข่าวสารจากเรา

เพิ่มเพื่อน