ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล

RBAC Office of Registrar

N

สถานที่ตั้ง

อาคาร B ชั้น 2 ห้อง B 205

N

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันเสาร์

เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

N

เบอร์โทรศัพท์

(02) 375 – 4480 – 6 ต่อ 120 , 185  และ 186

คำร้อง