RBAC Activity News

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต(RBAC)

“มิติใหม่แห่งนวัตกรรม 5G”

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 / เวลา 14.00-16.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ True Digital Park ชั้น 7
ถนนสุขุมวิท ซอย 101/1 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ.

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต(RBAC) ร่วมมือกับบริษัท True Coperation เข้าเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้ True Digital Park “มิติใหม่แห่งนวัตกรรม 5G”
True 5G World TechX – ศูนย์กลางการเรียนรู้ และพัฒนามิติใหม่แห่งนวัตกรรม 5G พลังแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม กับ True 5G โดยจะได้สัมผัสประสบการณ์สุดล้ำครั้งแรกใน เอเชียตะวันออกเชียงใต้ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม โดยแบ่งเป็น 6 โซนแห่งโลกอนาคต ซึ่งประกอบด้วย

– Education ยกระดับเทคโนโลยีการศึกษาอัจฉริยะ
– Intelligent City & Security ยกระดับเมืองอัจฉริยะ
– Agriculture ยกระดับเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ
– Industry ยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัจฉริยะ
– Health & Wellness ยกระดับคุณภาพชีวิตอัจฉริยะ
– Retail ยกระดับการจัดการร้านค้าปลีกอัจฉริยะ

ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตได้นำบุคลากร เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานเชิงวิชาการ เพื่อนำเทคโนโลยี 5G มาพัฒนารูปแบบและปรับใช้กับการเรียนการสอน ภายในมหาวิทยาลัยต่อไป